•   23 Nisan Mh. Atabulvarı Gizemler Plaza 3 No:5 K:3 D:17 Nilüfer Bursa
  • 0 224 451 16 67
  • demiron@demironip.com

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi


"...Because its purpose is to create a customer, business has two—and only two functions: Marketing and innovation. Marketing and innovation produce results, all the rest are costs." (Peter Drucker)

Demiron IP olarak Fikri Mülkiyet Haklarınızın özellikle de teknik buluşlarınızın korunmasını sağlamanın yanında amacımız, buluşa giden yoldaki Araştırma ve Geliştirme (ARGE) çalışmalarınızda sizlere destek olmaktır. Küresel ticaret ortamında rekabet gücü yüksek, on-yirmi yıl sonrasının öngörüsünü yapan yenilikçi, vizyon sahibi bir kurum olmanız için akademik çalışmalara dayalı “İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi” konularındaki hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir şirketin İnovasyon kabiliyeti rekabet gücünün devamlılığı için anahtar rol oynamaktadır. Peki, ülkemizde birçok kişi ve kurum tarafından sıkça kullanılan, kimilerine göre “İnovasyon Tiyatrosu” altında yorumlanan bu ifade tam olarak ne demektir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl uygulanır? İnovasyon bir kültür müdür? Kültür ise nasıl kazanılır?

İnovasyon nedir?

Latince “Innovatio” yani “Yenilik” anlamına gelen kelimeden oluşan “inovasyon” Amerikalı iktisatçı Joseph Alois Schumpeter’e göre kısaca “kaynakların ve hedeflerin yeni kombinasyonu” olarak tanımlanmıştır. “Yenilik” ve “Farklılık” temel kavramlarını birleştiren inovasyon başka bir ifadeyle “pazara faydalı bir ürün veya hizmeti sunma sürecidir.”

İnovasyonun amacı nedir?

İnovasyonun en temel amacı şirketlerin pazardaki ekonomik başarısını iyileştirmek amacıyla niteliksel yenilik elde etmektir. İnovasyon çalışmaları sayesinde sürekli olarak güncel gelişmelerden haberdar olup, örneğin, kimseni arz etmediği bir ürünü geliştirebilir, daha hızlı ve ucuz ürünü çıkarabilecek bir üretim metodu geliştirebilirsiniz ve ürün veya üretim yönteminize koruma sağlayarak lisans verme avantajını elde edebilirsiniz.

İnovasyon çeşitleri nelerdir?

Ürün veya hizmet inovasyonu, üretim metodu inovasyonu, pazar inovasyonu, tedarik pazarı inovasyonu, organizasyon inovasyonu sayılabilir.

İnovasyon Yönetiminin amacı nedir?

İnovasyon Yönetimi, genel anlamıyla inovasyon sürecini yönlendiren organizasyonel ve işlevsel görevleri içermektedir. Bu görevler, takım veya bölümlerin oluşturulması, sorumlu kişilerin belirlenmesi, proje yönetiminin sağlanması, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, kararların alınması, koşulların sağlanması, sosyal ilişkilerin kurulması ve en önemlisi inovasyon kültürünü oluşturacak motivasyonun sağlanmasıdır.

Bir inovasyon projesinde süreç nasıl yönetilir?

Sürecin yönetimi uygun metodun kullanması ile olur. Ürün inovasyonlarında “Stage-Gate-Ürün İnovasyon Yöntemi” yeni ürün fikirlerinin kazanımından, geliştirilen ürünün üretim ve pazarlama safhasına kadar başarılı bir inovasyon projesi için uygulanabilecek bir yöntemdir. Sürece, ürünü geliştirecek olan ARGE bölümü ekibi ile müşterinin beklentisi ve pazarın gelecekteki yönelimi hakkında fikir verecek olan pazarlama ekibinin katılması önemlidir.

Aşağıda örnek bir inovasyon süreci verilmiştir: (Kaynak: Der Innovationsprozess – Weiber / Kollmann / Pohl - 1994):

İnovasyon ve Patent ilişkisi nedir?

İnovasyon süreçlerinde iki konu sürecin her safhasında göz önüne alınmalıdır: birincisi pazarın ihtiyacı yani müşterilerin beklentisi, ikincisi ise ürün ve üretim teknolojisinde tekniğin bilinen durumu.

Bir inovasyon çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkan patentlenebilir bir buluş teknik bir sorun çözer. Dolayısıyla inovasyon çalışmalarınızda çıkış noktası bir sorun ve bu soruna yaratıcı, faydalı bir çözüm bulmak olmalıdır. Bu sorun ve çözüm teknik bir konu ile alakalı ise ve patentlenme kriterlerini taşıyorsa patentlenebilir. Burada buluşunuzun inovatif bir ürün olması için bu yeni fikrin pazarda ekonomik bir fayda getirmesi gerekir. Yani aslında her buluş bir inovasyon olmayabilir. Buluş, teknik bir problemi çözmeyi amaçlayan bir fikrin gerçekleştirilmesidir. Bu açıdan “buluş” ve “inovasyon” birbirinden ayrılmaktadır.

Patent, genel anlamda Sınai Mülkiyet, inovatif teknolojilerin pazara girişine yön veren bir zemin hazırlamaktadır.

Teknoloji ve Teknoloji yönetimi nedir?

En genel anlamı ile teknoloji, sanayide bir problemin çözümünde kullanılan bilimsel bilgidir. İnovasyon, ürün ve teknolojilerin iyileştirilmesi ile ortaya çıkar. Teknoloji yönetimi ise teknik problemlerin çözümü için gerekli olan bilimsel-teknik bilgi ve yetkinliklerin yönetilmesidir. Teknoloji yönetiminde sadece yeni teknolojilere yönelmek değil, mevcutta olanları da stratejik olarak yönetmek amaçlanmaktadır.

Teknoloji yönetimi hangi bölümlerden oluşur?

Teknoloji yönetimi beş ana bölümden oluşur. Bunlar: Organizasyon, Oluşturma, Değerlendirme, Tahmin ve koruma. Optimal bir teknoloji yönetimi için organizasyon nasıl yapılanmalı? Organizasyon içinde yeni teknoloji nasıl oluşturulmalı? Sahip olunan teknolojilerin değeri nedir ve mevcut teknolojinin gelişimi ne kadar mümkün? Hangi yeni teknolojilere ihtiyaç duyulacak ve hangileri pazarda başarılı olacak? Sahip olunan teknolojiler nasıl korunacak? şeklindeki soruların cevapları bu ana bölümlerde cevaplanır.

Teknoloji portföyünün faydası nedir?

Teknoloji portföyü sahip olduğunuz teknolojileri ve gelecekteki teknolojileri “Teknoloji çekiciliği (ihtiyaç ve geliştirilebilme potansiyeli)” ve “kaynak gücü (know-how ve finans)” eksenleri üzerinde gösteren, ARGE çalışmalarınıza ve teknoloji yatırımlarınıza yön veren bir değerlendirme şemasıdır.

 

Kaynakça:

  • Strategisches Technologie- und Innovationsmanagement - Kerstin Cuhls und Martin G. Möhrle (2008)
  • Strategisches Technologie- und Innovationsmanagement – Thorsten J. Gerpott (1999)
  • Grundlagen des Innovationsmanagement – Prof. Dr. Klaus Fichter (2011)
  • Erfolgsfaktor Markt. Kundenorientierte Produktinnovation - Cooper, R. G.; Kleinschmidt, Elko J.; Geschka, Horst (1996)
  • Towards the fifth generation innovation process - Rothwell, R. (1994)
  • Innovationsprozesse erfolgreich managen (Working Paper - Technische Hochschule Ingolstadt) G. Hofbauer; A. Wilhelm (2015)
  • F&E Management – G. Specht; C. Beckmann (1996)