•   23 Nisan Mh. Atabulvarı Gizemler Plaza 3 No:5 K:3 D:17 Nilüfer Bursa
  • 0 224 451 16 67
  • demiron@demironip.com

Marka


Patent veya Faydalı model ile teknik alandaki buluşlarınız için sınırlı bir süre tekel hakkı elde ederken, Markalarda ürün veya hizmetlerinizi tanımlayan işaretler için her on yılda bir yenilemek şartıyla süre sınırı olmaksızın bir hak elde edersiniz. Bir pazarlama aracı olarak Marka, tüketicilere hem ürün veya hizmetin kaynağı hem de kalitesi hakkında bilgi verir. Yeni kurulan şirketinizin veya ürününüzün ismini tüketiciye tanıtmadan önce güçlü bir Marka çalışması ve taklitçilere karşı güvence altına almak için tescil başvurusu yapmanızı öneririz.

Marka nedir?

Marka genel anlamı ile ürün veya hizmetleri tanımlayan ve bunların kaynağını reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bir sembol olarak ifade eden, bir isim ve Logo’dan oluşan işaretler bütünüdür. Malların veya ambalajların biçimleri, kişi adları, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar ve sesler marka olabilecek işaretlerdendir. Marka tescili için önemli kriterlerden ikisi: markanın “ayırt edici niteliğinin” olması ve tescili talep edilen ürün veya hizmetleri “tanımlayıcı karakter” içermemesidir.

Markanın işlevi nelerdir?

Pazarlama unsuru olarak güçlü bir Marka, tüketicilere ürün veya hizmetin kalitesi hakkında bilgi verir, güven oluşturur, tekrar satın almak için oryantasyon sağlar ve markanın yapısına bağlı olarak duygusal bir bağlılık meydana getirir. Şirketler açısından bir Marka, ürün veya hizmetlerinin rakiplerininkinden ayrılmasını ve müşteri bağlılığı sağlarken, lisans içinde bir temel oluşturur. Kısaca bir marka, tüketicilerin satın alma davranışlarına etki eden bir pazarlama faktörüdür. (Kaynak: “Marketing: Grundlage marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte-Instrument-Praxisbeispiele” Meffert, H./Burmann, C./Kirchgeorg, M.)

Marka tescili nasıl yapılır?

Markanızı belirledikten sonra Marka örneği ve ilgili markayı kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz ürün veya hizmet sınıfları ile başvuru ücretini ödeyerek Türk Patent ve Marka Kurumu’na (Türkpatent) gerçekleştirebilirsiniz. Her bir marka için bir tescil başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru sonrası ürün veya hizmet ekleyemez, ama çıkartabilirsiniz. Kurum tarafından incelenen marka başvurusu herhangi bir eksiklik olmaması halinde yaklaşık bir-iki ay içinde yayına çıkmaktadır. İki aylık yayın süresi boyunca üçüncü kişiler tarafından itiraz gelmemesi durumunda başvurunuzla ilgili tescil kararı yazısı kurum tarafından size ya da vekilinize gönderilir. Bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde tescil ücreti ödenerek markanız, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca koruma altına alınır.  

Marka sınıfı nedir?

Marka tescil başvurusunda kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz ürün veya hizmet sınıfını belirtmeniz zorunludur. Sınıflandırmalar 1957 yılında imzalanan Nis Anlaşmasında belirlenen uluslararası sınıflandırma esaslarına göre yürütülmektedir. Bu sınıflandırmaya göre mallar 1’den 34’e, hizmetlerde 35’den 45’e kadar olan sınıflar altında toplanmıştır. Her sınıf altında birden çok mal veya hizmet tanımlanmaktadır. Markanın kullanma zorunluluğu göz önüne alındığında mümkün olduğunca ilgili ürün veya hizmette tescil talebinin yapılmasını öneririz. Bunun anlamı, aynı marka farklı kişiler tarafından farklı ürün veya hizmetler için tescil edilebilir. Marka tescil başvurusunda sunacağınız ürün veya hizmetleri tanılarken gelecekte kullanmayı planladığınız ürün veya hizmetleri de eklemenizi ayrıca öneririz. 

Marka benzerlik araştırmasının önemi nedir?

Marka tescil başvurunuzu Türkpatent’e sunmadan önce “mutlak ret” kapsamı yani marka olarak tescil edilebilecek vasıflara uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Bu çalışma, başvuru sonrası şekli inceleme aşamasında Türkpatent kurumundan gelebilecek olası reddin önüne geçecektir. Yine başvuru öncesinde aynı veya benzer ürün veya hizmetler için aynı veya benzer markaların olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Böylece hem kurum tarafından verilebilecek reddin önüne geçmiş hem de iki aylık yayın süreci boyun gelebilecek itiraz riskini azaltmış olursunuz.

Marka tescil fiyatları ne kadardır?

Marka tescil masrafları Türkpatent kurumuna ödenecek olan harçlar ve vekil hizmet bedellerinden oluşmaktadır ve normal tescil sürecinde sadece başvuru ve tescil aşamalarında ücret ödenmektedir. Kurumun inceleme aşamasında bir eksiklik göndermesi durumunda ve/veya markanın yayını sonrası gelebilecek itiraz durumunda sunulacak savunmalarda ayrıca vekil hizmet masrafı çıkabilecektir.

Yurtdışı Marka koruması nasıl olur?

Yurtiçinde tescil ettirdiğiniz Marka ile yurtdışında da ürün veya hizmet sunuyorsanız öncesinde bir yurtdışı benzerlik araştırması ve akabinde tescil talebi yapmanızı öneririz. Patentler de olduğu gibi Markalarda da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde oluşan koruma sistemleri mevcuttur. Yurtdışı marka tescil talebi öncesinde uzun veya kısa vade de hangi ülkelerde koruma talep etmek istediğinizi vekiliniz ile paylaşıp, size ona göre bir tescil sistemini önermesini talep ediniz. Zira başlangıçta uygun gibi görünebilecek başvuru maliyetleri uzun vade de daha yüksek bedellere mal olabilir. Burada şirketin ilgili marka için pazar hedefleri elbette dikkate alınmalı.

Uluslararası olarak Avrupa Birliği ülkeleri dışında da markanızı korumak istemeniz durumunda en çok kullanılan ve önerilen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) yapılan Madrid Protokolü kapsamındaki başvurudur. Madrid Protokolü kapsamında üye olan birçok ülke için tescil talebinde bulunabilirsiniz. Bu sistemin en büyük avantajı tescil sonrası markanız ile ilgili işlemleri (yenileme, adres değişikliği, vekil atama/azletme vb.) tek bir ofis üzerinden seçtiğiniz ülkelerde geçerli olacak şekilde yapabilmenizdir. En önemli dezavantaj ise tescil sürecinin seçtiğiniz ülkelerden gelecek bildirimler sebebi uzun sürmesidir. Bu kapsamda yapılan başvuru da tescil işlemi seçtiğiniz ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarına göre birbirlerinden bağımsız gerçekleşir. Yani WIPO, marka başvurunuzu seçtiğiniz ülkeler adına tescillemez. Madrid başvurusu kapsamında Avrupa Birliği Marka başvurusunu da gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak eğer markanız için pazarınız sadece Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı ise Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde yapılan “Birlik Markası (Avrupa Birliği Markası)” başvurusunu öneririz. Burada ki en büyük maddi dezavantaj Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir vekil ile çalışmak zorunda olmaktan dolayı oluşacak vekil hizmet bedelidir. Ancak direk yapılacak bir başvuru tescil sürecini hızlandıracaktır.

Demiron IP olarak Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (EUIPO) nezdindeki ve diğer ülkesel/bölgesel tescil taleplerinizde konularına hakim ve tecrübeli uluslararası iş ortaklarımızla beklentinize uygun ve kaliteli hizmeti sunmaktan memnuniyet duyarız. 

Markalar ile ilgili sorularınızda bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.